Till senaste kommentaren

Beräkning av beräknad årskostnad el

Vi påbörjade en försäljning av hus i augusti 2018 och vi beräknade elförbrukningen utifrån faktisk kostnad 12 månader bakåt i tiden och delade summan på 12 och fick fram en faktisk kostnad för el. Sedan pågick försäljningen och det gick inte bra. Vi bytte mäklare 31/2 månad pga av att mäklaren slutade och anlitade ett annat mäklarföretag. Då hade vi fått information att vi inte behövde räkna ihop utan enbart titta på elfakturan, där finns beräknad årskostnad för fastigheten.
Huset såldes slutligen i januari 2019.

En månad senare så kontaktar köparen oss och frågar varför elförbrukningen skiljer sig mellan de olika objektbeskrivningarna. Vi lämnar över alla fakturor uppgifter om elförbrukning under de 2 år vi hade ägt huset. Vi får då ett kravbrev från köparen om ett skadestånd för att vi hade angett fel uppgifter på den senare objektbeskrivningen.

Kan köparen kräva skadestånd eller driva det till rättsliga åtgärder för att summorna är olika mellan objektsbeskrivningarna pga av att vi har haft olika uträkningsmetoder?
Konsument Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej och tack för att du har vänt dig till FMF Konsument med din fråga!

  Elförbrukning är liksom elkostnad varierande över tid på grund av exempelvis vanorna hos dem som bor i huset, årstid, el- och nätpriser.
  Er uppgift om elförbrukning ska stämma överens med verkliga förhållanden om den tas med i objektsbeskrivningen. Detta är något ni därför också normalt ansvarar köprättsligt för.

  Av frågan framgår att ni i båda förmedlingsuppdragen har hämtat uppgifterna från era elräkningar enligt anvisningar från fastighetsmäklarna.

  Svaret på din fråga är ja. Köparna kan kräva skadestånd om de anser att de har lidit skada på grund av uppgiften om elförbrukning. Huruvida de sedan når framgång med detta är inget vi kan uttala oss om. Ni har möjlighet att medge eller bestrida deras krav. Ni skulle också kunna verka för en överenskommelse. Blir det tvist rekommenderas ni att anlita ett juridiskt ombud.

  För det fall ni behöver utge skadestånd till köparna och ni anser att skadan beror på en mäklares rådgivning, har ni en laglig möjlighet att rikta krav mot mäklaren avseende skadestånd eller nedsättning av provision.
  FMF
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.