Till senaste kommentaren

Bevisbörda, reklamation med mera

Hej,

Vi har sålt en lägenhet i augusti 2018, tillträde och slutreglering februari 2019, där köparen nu anser att ett par av fönstren på något sätt repats efter visning och kräver kompensation för det.

Vi är säkra på att fönstren såg ut som de gör nu vid visning och försäljning, och att det snarare handlar om bristande inspektion från köparens sida.

Hur ska vi gå vidare?
Konsument Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej och tack för att du vänder dig till FMF Konsument!

  Ditt inlägg väcker ett antal frågor. Som alltid när man inte har hela bilden blir svaret generellt, men vi hoppas att du kan få ledning.
  En köpare har normalt rätt att förvänta sig att bostaden på tillträdesdagen överlämnas i det skick den var på kontraktsdagen. Fanns inga skador då, ska de heller inte finnas vid tillträdet. Vid frågan om fel i bostadsrätt är köplagen tillämplig.
  I många överlåtelseavtal görs idag ett förbehåll om att bostaden säljs i befintligt skick. Detta anses bland annat påverka säljarens upplysningsskyldighet avseende väsentliga förhållanden, men också skärpa köparens undersökningsplikt. En felbedömning i de fall säljaren har gjort ett förbehåll om befintligt skick, görs ofta med utgångspunkt i felets inverkan/påverkan på marknadsvärdet. Man kan vidare titta på huruvida bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än köparen hade fog att förvänta sig. Om en skada borde ha upptäckts vid en köpares undersökning utgör den sällan ett fel. Till sist kan man ställa sig frågan om felet är sådant att en normalköpare inte skulle acceptera det. Följden blir att rent estetiska fel i dessa fall kanske inte klassas som köprättsliga fel.
  Frågan om repade fönster prövades för övrigt av Hovrätten för Västra Sverige (RH 2001:36). Det fallet rörde en fastighet och domen berör således inte bestämmelserna i köplagen, men är ändå intressant.
  Ni och köparna verkar i detta fall inte vara överens om huruvida reporna uppstod före kontraktsdagen eller efter.
  En reklamation ska enligt 32 § köplagen framställas inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Ju mer uppenbart felet är desto kortare blir reklamationsfristen.
  Påföljderna är avhjälpande, prisavdrag, hävning och skadestånd. Fel som i relation till köpeskillingen inte kostar så mycket betingar sällan ett prisavdrag.
  Om nu köparna har reklamerat till dig får du ta ställning till deras reklamation och krav. Det kan vara en god idé att också prata med ditt försäkringsbolag. Går de vidare bör du också prata med en jurist.

  FMF
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.