Budgivning

Vi var med i en budgivning och hade lagt det högsta budet. Mäklaren ringde upp oss på kvällen och meddelade att en budgivare hade höjt vårt bud med 10 000 kronor och frågade om vi var villiga att gå högre. Vi blev osäkra och svarade att vi ville sova på saken till dagen därpå. Klockan 17:00 meddelade vi mäklaren att vi höjde med 10 000 kronor. Mäklaren svarade då att bostaden var såld. Får det verkligen gå till på det här sättet?
FMF Juridik Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej och tack för att ni vänder er till FMF konsument,

    Det är alltid säljaren som bestämmer till vem hen vill sälja sin bostad till. Det är även säljaren som beslutar om budgivningen, om öppen eller sluten budgivning ska användas och hur länge den ska pågå och så vidare. Oftast kommer fastighetsmäklaren och säljaren överens om hur budgivningen ska gå till men det är säljaren som till syvende och sist bestämmer även över budgivningsprocessen. Mäklaren har ingen självständig beslutanderätt.

    Enligt god fastighetsmäklarsed har en fastighetsmäklare däremot en undantagslös skyldighet att vidarebefordra bud till sin uppdragsgivare. Som reglerna ser ut i dagsläget har du som spekulant inte någon rätt att löpande hållas underrättad om hur budgivningen fortskrider eftersom säljaren kan instruera mäklaren att inte vidarebefordra ett mottaget bud till de andra budgivarna. Som spekulant har du bara rätt att få veta hur budgivningen ska gå till, rätt att lägga ett bud och få reda på om du får köpa eller inte. Under förutsättning att säljarna valt att sälja till någon annan och mäklaren vidarebefordrat samtliga bud till dessa har mäklaren inte agerat felaktigt i nu berört hänseende.
    FMF Juridik
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.