Vem betalar för dolda fel?

Hej,

Vi köpte ett bostadsrättsradhus i april 2018 med tillträde i slutet på maj.

Under tiden som vi har bott där har vi upptäckt fel tillföljd av misskötsel av huset:

 • När vi flyttade in insåg vi att vår garderob hade blivit borttagen invändigt i sovrummet och kvar fanns endast ett skal av skjutdörrar och en liten del med en häng-sektion och lådor.
 • Nästa problem uppstod då vi märkte att ventilation i huset inte fungerade. Det visade sig att tidigare ägare inte bytt filter och att det gått så långt att en av fläkttrummorna hade överhettats och lagt av.
 • Vi har dessutom upptäckt att det finns en strömbrytare i vårt sovrum men ingen taklampa och misstänker därför att det kan finnas något bakomliggande elfel?
 • I början av november månad upptäckte vi även att vi inte fick ordentlig värme i huset och att vår värmepanna tappar trycket samt att elementet i vårt sovrum inte fungerade. Föreningen skickade ut en reparatör som åtgärdade elementet i sovrummet men vad gäller vår värmepanna har den endast gång på gång skickat ut föreningens vaktmästare som har startat om systemet till oss.
Igår, 3 månader efter vårt första klagomål fick vi en reparatör som kom och tittade på värmepannan och som direkt upptäckte flera fel.

Enligt honom så finns där för närvarande 3 fel (läckage och rostade rör) på värmepannan som måste åtgärdas samt att han behöver laga ett element i vår hall. Tidigare ägare har byggt en väggfast garderob så pass nära elementet att vi nu har blivit tvungna att riva ut vår hall för att få detta åtgärdat.

Vem ska stå för alla kostnader till följd av detta och vad är våra rättigheter?

Föreningen är ansvariga för värmepanna och ventilation, vi har försökt kontakta dem tidigare gällande någon form av kompensation men har inte fått något svar.
Konsument Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej och tack för att du vänder dig till FMF Konsument!

  För det fall du vill göra gällande fel i bostadsrätt måste du reklamera felet till säljaren. Det bör framgå att det är en reklamation det är fråga om. Du bör också ange vari felet/felen består och att du kommer att göra gällande en påföljd i anledning av felet/felen. Det kan vara en god idé att också ge säljaren en tidsfrist inom vilken denne ska ange sin inställning till dina krav och vad som händer om hen inte svarar inom tidsfristen, exempelvis att du kommer att vidta rättsliga åtgärder. Om ni inte når en överenskommelse måste du stämma säljaren i allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Det krävs så kallat prövningstillstånd till de två sistnämnda domstolarna) för att få din sak prövad.

  En reklamation måste ske inom skälig tid från det att du upptäckt felet eller borde ha upptäck det vilket innebär att du bör agera skyndsamt. Det är du som har bevisbördan för att en reklamationen har gjorts inom skälig tid varför du rekommenderas att, i den mån det går, säkerställa bevisning om att motparten har tagit emot din reklamation


  Det kan vara så att felet med värmepannan och ventilationen faller inom ramen för det som kallas det yttre underhållsansvaret som åvilar bostadsrättsföreningen. Du rekommenderas därför att noggrant läsa igenom stadgarna för att kontrollera vem som ansvarar för vad. Skulle värmepannan och ventilationen falla under föreningens underhållsansvar är det den du ska vända dig mot och ställa dina krav.
  FMF
 • Hej,

  Vi har nyligen köpt ett radhus och i hallen täcks en del av en vägg av ohyvlade, målade plank. Vi tänkte att ägarna tyckte det var pittoreskt men tänkte inte så mycket mer över detta tills vi skulle tapetsera om och tog bort brädorna. Visade sig att gipsskiva saknades bakom brädorna och att brädornas funktion var att stadga upp regeln som en dörrkarm var fäst i. Regeln var dock för kort, satt inte fast upptill varför hela dörrkarmen satt löst och kunde röras i sidled.

  Som köpare menar jag att det rör sig om ett dolt fel som jag som köpare inte kunnat upptäcka då brädorna täckte och anser att köparen ska vara med och i i vart fall dela på kostnaden för att åtgärda felet.

  Säljaren säger givetvis att han inte kände till problemet trots att han bott i huset i fyra år.
  Konsument
 • Hej,

  För att gå vidare och så att säga sätta igång processen krävs att du reklamerar felet till din säljare direkt och inte till fastighetsmäklaren som många tyvärr gör. Du måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt det. Reklamationen behöver inte innehålla någon specificerad påföljd, det viktiga är att man anger vari felet består, varför säljaren bär ansvaret för felet och att man har för avsikt att göra gällande en påföljd i anledning av felet. Det kan vara en god idé att avkräva säljaren dess inställning till ert krav inom en tidsfrist och knyta an en konsekvens som inträder om svar inte erhålls, exempelvis att du annars kommer att vidta rättsliga åtgärder.

  Inte sällan måste felet medföra en prispåverkan för att med framgång kunna göras gällande.

  Påföljderna vid fel i bostadsrätt är
  • Avhjälpande
  • Prisavdrag
  • Hävning 
  • Skadestånd
  FMF
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.