Till senaste kommentaren

Dolt fel - hur går jag tillväga?

Jag köpte en fastighet i början av sommaren och nu har det framkommit en del fel som jag anser vara dolda. Hur gör jag nu och vem vänder jag mig till?
FMF Juridik Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej och tack för att ni vänder er till FMF konsument,

  Fastighetsmäklarens ansvar för fel
  Fastighetsmäklaren ansvarar inte för fel i fastigheten som sådana. Utgångspunkten är också att fastighetsmäklaren inte har en skyldighet att kontrollera de uppgifter han får från säljaren. Endast om han i det konkreta fallet har anledning att misstänka att uppgifterna är felaktiga behöver han kontrollera dessa. Om fastighetsmäklaren på eget bevåg lämnar felaktiga uppgifter om fastigheten kan denne ansvara han för dessa och kan bli skadeståndsskyldig om du som köpare lider skada p.g.a. de felaktigt lämnade uppgifterna.

  Felbedömningen
  Säljaren däremot, kan ansvara för dolda fel i fastigheten. För att det ska anses föreligga ett dolt fel krävs att följande tre kriterier är uppfyllda. Det är köparen som måste bevisa att dessa kriterier är uppfyllda.


  1. Felet ska ha funnits vid köpetillfället.

  2. Felet eller fröet till felet ska inte ha varit upptäckbart vid köpetillfället. Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Om felet är sådant att en normalt kunnig lekman inte borde ha kunnat upptäcka det vid en undersökning – och han heller inte borde ha räknat med att det skulle finnas – anses det vara ett icke upptäckbart fel. Sådana fel svarar säljaren för, oavsett om denne kände till felet eller inte. Grundprincipen är att alla fel som direkt går att se är upptäckbara. Alla utrymmen som är tillgängliga för en undersökning måste undersökas. Däremot ska man normalt sett inte behöva göra ingrepp i fastigheten. Om det krävs att man måste bryta upp en vägg för att upptäcka ett fel, är det i normalfallet att anse som icke upptäckbart.

  3. Köparen ska inte ha haft anledning att förvänta sig felet med hänsyn tagen till bland annat fastighetens skick, ålder och bruk.

  Påföljderna
  De påföljder som är aktuella vid fel i fastighet är
  • prisavdrag, 
  • hävning och 
  • skadestånd

  Observera att felet måste ha påverkat marknadspriset för att du ska få rätt till prisavdrag. Prisavdraget beräknas som skillnaden mellan vad fastigheten hade betingat i pris med respektive utan felet. Annars konstateras endast att det är ett dolt fel men att du inte har rätt till avdrag, felet sägs vara icke relevant. Det är du som har bevisbördan för dels att ett fel föreligger, dels att felet ska ge rätt till avdrag på köpeskillingen. Rätten till hävning förfaller normalt ett år efter tillträdet.

  Reklamation
  Vill du gå vidare och ställa krav mot säljaren måste du reklamera inom skälig tid från det att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt det. Reklamationen behöver inte innehålla någon specificerad påföljd, det viktiga är att man anger vari felet består, varför säljaren bär ansvaret för felet och att man har för avsikt att göra gällande en påföljd i anledning av felet.
  FMF Juridik
 • Hej!
  Jag och killen har idag fått nycklar till våran lägenhet, men vi har hittat några fel i lägenheten som inte gick att se på visningen, det första är att det inte är alls städat, det är väldigt smutsigt, äckligt och dåligt i hela lägenheten, så där är inte alls städat, sen så finns där 2 fått en skador, en i kärlet och en i sovrummet och en av dörrarna är helt i sönder den är helt sprucken, dörren fanns inte där vid visningen så det kunde vi inte se och dom andra skadorna där stod saker så det kunde vi inte i heller se.
  Så nu behöver vi hjälp för hur vi ska gå till väga?? 


  Elinor
 • Hej och tack för din fråga.

  Jag får i allt väsentligt hänvisa dig till sista stycket i svaret ovan avseende hur du ska gå till väga för att driva ditt krav gentemot säljaren. Du rekommenderas att läsa vad som har överenskommits i avtalet avseende städningen men också fundera på om skadorna som du nämner var upptäckbara. Har de varit upptäckbara kan det bli svårt för er att få ersättning för skadorna från säljaren.
  FMF Konsumentkontakt
 • I ovanstående angående "dolda fel" står det att jag som köpare ska reklamera felet - till vem gör jag det? Till säljaren eller mäklaren eller någon annan? Bör jag göra det skriftligt via brev eller räcker det med t.ex. ett mejl eller ett telefonsamtal?
  Mvh
  Carina Engström
  Carina Engström
 • Hej Carina,

  Jag rekommenderar att du gör det skriftligen till säljaren som ju är er motpart. Det viktiga är att ni kan bevisa att en reklamation har skett inom skälig tid.
  FMF Konsumentkontakt
 • Finns det ngon standardformulering som är användbar för att upplysa säljaren om ett dolt fel?
  Tobias
 • Hej Tobias,

  Någon standardformulering har jag inte kunnat finna men om du läser sista meningen i första svaret ovan får du i alla fall svar på vad en neutral reklamation bör innehålla.
  FMF Konsumentkontakt

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.