Mäklarens ansvar vid fel boarea

Vi köpte en bostadsrätt och i objektsbeskrivningen angavs att lägenheten var ca 82 kvadratmeter. Nu inför försäljningen lät vi mäta upp lägenheten och det visade sig att den var 77 kvadratmeter. Det är uppenbart att mäklaren har lämnat oriktiga uppgifter till oss. Har mäklarna inget ansvar?
FMF Juridik Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej och tack för att ni vänder er till FMF konsument,

    Mäklaren har ingen undersökningsplikt motsvarande den som en köpare har. Normalt får mäklaren uppgift om bostadens storlek från säljaren och han har rätt att förlita sig på att uppgiften stämmer om inte anledning ges till annat. En mäklare får emellertid inte okritiskt vidarebefordra information som hen har erhållit utan misstänker mäklaren att den uppgift hen har erhållit inte stämmer, ska hen informera om varifrån uppgiften härrör ochoch hänvisa spekulanten till att kontrollera uppgiften.
    FMF Juridik
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.