Fel i elen

Hej,

Imitten av februari köpte jag min lägenhet. Säljaren har berättat att han har renoverat lägenheten själv.
När jag sedan flyttade in och lagade mat så gick säkringen i princip i hela lägenheten. Har jag tex på ugnen och spisen samtidigt, eller mico och ugn etc. så går säkringen.
Jag mailade då mäklaren och tidigare ägaren som svarade, ta dit en elektriker så får vi höra.

Elektrikern sa att allt är feldraget och ligger på en och samma säkring. Det måste därför dras om. Jag skickade offerten till ägaren och efter att jag lyckats få tag i honom så läste han och svarade om priset var ett skämt. Jag sa då att han måste vända sig till elektrikern för att diskutera priset och få förklarat vad som måste göras. Efter det har jag inte hört något mer och eftersom ägaren redan efter min första fråga verkar ha blockat mitt telefonnummer och inte svarat på mail så litar jag inte på att det är något driv i frågan.
Ska jag beställa jobbet, betala elektrikern och skicka en fordran till den tidigare ägaren? Eller hur ska jag gå till väga för att få det här löst?
Konsument Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej och tack för att du vänder dig till FMF!

    Det är inte en god idé att skicka fakturorna till säljaren eftersom det är du som ansvarar för att de faktiskt betalas i tid. Det torde därför vara bäst att betala själv för det fall du har beställt tjänsten och att reklamera till säljaren.

    Om du vill göra gällande fel i bostadsrätt måste du reklamera felet till säljaren. Det bör framgå att det är en reklamation det är fråga om. Du bör också ange vari felet/felen består och att du kommer att göra gällande en påföljd i anledning av felet/felen. Det kan också vara bra att ge säljaren en tidsfrist inom vilken denne ska ange sin inställning till dina krav och vad som händer om denne inte svarar inom tidsfristen, exempelvis att du kommer att vidta rättsliga åtgärder. Jag kan inte av din fråga utläsa hur din framställning till den tidigare ägaren såg ut. Om ni, efter att du reklamerat, inte når en överenskommelse måste du stämma säljaren i allmän domstol (tingsrätt) om du vill få din sak prövad.

    En reklamation måste ske inom skälig tid från det att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt det. Det är du som har bevisbördan för att en reklamationen har gjorts inom skälig tid varför du rekommenderas att, i den mån det går, säkerställa bevisning om att motparten har tagit emot din reklamation

    FMF
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.