Till senaste kommentaren

Hål i vägg under badkar i helkaklat badrum

Hej,

Köpte en bostadsrätt som jag hade tillträde på 29/5-19 och flyttade in 15/7-19. Ett av badrummen som är helkaklat från golv till tak har ett badkar som står på ben. Vi vill ta bort badkaret och istället göra en dusch där. Vi anlitar en VVS kille som kommer dit för att titta vad och hur man kan göra detta. När han lägger sig ner på golvet och tittar under badkaret ser han ett hål i väggen. När han känner i hålet så är det fuktigt. Han säger att detta inte får vara så då det bryter det första ytskicktet och måste åtgärdas omgående. Jag informerar köparen som säger att detta är något de inte känner till. Badrummet renoverades av förra ägaren för ca 15 år sedan. Säljarna har bott där ca 10 år.
Bristen i badrummet måste omgående göras om på ett fackmässigt sätt så att det uppfyller dagens krav på tätskickt. Oklart är om vidare fuktskador uppstått på fastigheten/lägenheten som en konsekvens av detta. Jag undrar nu vilket ansvar som vilar på förra säljarna. Vad kan vi rimligen kräva av säljarna?
Konsument Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej och tack för att du vänder dig till FMF Konsument!
  Vid köp av bostadsrätt är köplagen (1990:931) tillämplig. För att en omständighet ska utgöra ett fel ska bostadsrätten avvika från vad som har avtalats eller vad du hade skäl att förvänta dig (exempelvis mot bakgrund av bostadsrättens ålder och skick). Felet ska dessutom ha funnits vid köptillfället.
  I många överlåtelseavtal anges att bostadsrätten säljs i befintligt skick och köparen anmodas att undersöka objektet. Om bostadsrätten har sålts med detta förbehåll och uppmaning, har säljaren en upplysningsskyldighet avseende väsentliga försämringar som denne känner till. Ett fel ska i detta fall inte heller ha varit upptäckbart av köparen före köpet, se 20 § köplagen. Felet eller bristen ska också anses påverka bostadsrättens marknadsvärde.

  Om du anser att detta hål i väggen utgör ett fel som du inte hade möjlighet att upptäcka eller haft anledning att förvänta dig, så ska du reklamera det till säljaren.

  En reklamation är ett meddelande till motparten om att man gör gällande fel. Den bör innehålla en uppgift om att det är en reklamation det är fråga om, en redogörelse för vari felet består och varför man anser att det är säljaren som ansvarar för felet samt en uppgift om att man avser att ställa krav gentemot säljaren. Du behöver inte ange vilken påföljd enligt köplagen som du kommer att göra gällande. De köprättsliga påföljderna är avhjälpande, prisavdrag, hävning och skadestånd. En säljare har i de allra flesta fall rätt att avhjälpa ett fel enligt köplagen. Om nu säljaren håller med om att det rör sig om ett fel som denna bär ansvaret för.
  FMF
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.