Handpenningen

Vi har vunnit en budgivning och fått ett förslag på ett kontrakt skickat till oss för att vi i lugn och ro ska kunna gå igenom det hemma. I kontraktet anges att vi måste erlägga handpenning som uppgår till tio procent av köpeskillingen och dessutom att summan ska deponeras på mäklarens klientmedelskonto. Måste man betala handpenning och varför ska den deponeras?
FMF Juridik Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej och tack för att ni ställer er fråga till FMF konsument,

    Om ett köp inte fullt ut blir bindande vid kontraktsskrivningen på grund av att köpet är villkorat har mäklaren en skyldighet att verka för att handpenning erläggs och att den deponeras på dennes klientmedelskonto. Detta bör alltid ske om köpet inte är definitivt bindande när köpekontraktet undertecknas. Medel som deponeras på detta sätt har mäklaren en skyldighet att hålla avskilda från sina egna.

    Exempel på när ett köp blir bindande först vid en annan tidpunkt än vid köpekontraktets undertecknande är vid köp av en bostadsrättslägenhet. För att köpet ska bli definitivt bindande krävs det att köparen beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. Handpenningen fungerar som en säkerhet för säljaren som ur handpenningen kan hämta ersättning för den skada som kan uppstå om ni inte fullföljer köpet. Man måste inte avtala om att handpenning ska erläggas men mäklaren har en skyldighet att verka för att den deponeras i de fall köpet är beroende av villkor för att bli bindande . Det följer av god fastighetsmäklarsed.
    FMF Juridik
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.