Till senaste kommentaren

Höjd avgift efter kontraktskrivning men innan inflytt

Hej,

Vi köpte lägenhet och 2 veckor efter tillträde meddelade styrelsen att dom kommer höja avgiften med 17%. Till saken hör att personen vi köpte lägenheten av satt i styrelsen.

Händelseförlopp:
1. Kontraktsskrivning i slutet på november 2018 med tillträde mitten på mars 2019.
2. På styrelsemöte i januari 2019 beslutades att göra en revidering av föreningens avgifter (uppkollat i efterhand via styrelsens ordförande)
3. På styrelsemöte i februari 2019 beslutades avgiftshöjning om 17%
4. I mitten på mars 2019 flyttade vi in. (ovetandes om kommande avgiftshöjning)
5. Två veckor efter tillträde kommunicerade styrelsen avgiftshöjningen till oss i föreningen.

I prospektet för lägenheten stod "ingen känd avgiftshöjning, avstämt med styrelse 2018-11-09". Jag har pratat med styrelsens ordförande och enligt mötesprotokoll ska någon avgiftshöjning ej varit på tal i november då prospektet skrevs.

Vad gäller i denna situation? 
 • Har mäklaren eller säljaren någon skyldighet att upplysa oss som köpare om avgiftshöjningen som tillkom efter kontraktskrivningen men innan tillträdesdatum? (säljaren satt i styrelsen)
 • Har något fel begåtts eller är det bara för oss att glömma och gå vidare?
En avgiftshöjning på 17% är en kraftig höjning och påverkar lägenhetens värde.
Konsument Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej och tack för att du vänder dig till FMF Konsument!

  En fastighetsmäklare ska enligt 18 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) redovisa beslutade ändringar av årsavgiften i objektsbeskrivningen. I detta fall fanns det inga beslutade ändringar av årsavgiften vid tidpunkten för överlämnandet av objektsbeskrivningen eller kontraktsskrivningen.

  Svaret på frågan om avgiftshöjningen utgör fel i bostadsrätt riskerar att bli lite snårig, för som alltid spelar omständigheterna i det enskilda fallet in. Allmänt gäller att en köpare bör räkna med att avgiften antagligen kommer att förändras under innehavet. Avgiftshöjningar som innebär att föreningens fastighet förbättras - exempelvis på grund av ett balkongbygge eller ett nytt trapphus - har i doktrinen (Se Aldmo F., Fel i bostadsrätt, Wolters Kluwer, 2017, s. 74 f.f ) inte ansetts kunna utgöra ett köprättsligt fel. Inte heller höjningar för att bekosta en renovering av bostadsrättsföreningens fastighet när denna var i så pass dåligt skick att en renovering var uppenbart nödvändig har ansetts kunna utgöra ett fel (Svea hovrätt, mål nr T 57-13). En slutsats har också varit att en höjning på grund av normalt underhåll eller för att föreningens ekonomi kräver det inte heller har kunnat utgöra ett fel.

  Tingsrätten har bland annat konstaterat, i ett mål som sedan överklagades till Svea hovrätt som inte hade en annan uppfattning, att en avvikelse vad beträffar avgiften till föreningen från vad som angetts i köpeavtal eller objektsbeskrivningen i förhållande till den verkliga avgiften kan vara ett köprättsligt fel. Däremot torde detta, angav tingsrätten, sällan vara fallet om den avgift som faktiskt anges till en köpare gäller vid köpet men ändras senare på grund av att bostadsrättsföreningens ekonomi kräver det. Slutsatsen i denna del blev att bostadsrätten, när det gällde frågan om avgiften, överensstämde med vad köparna kunnat förvänta sig vid köpet. Att månadsavgiften hade höjts var inget som säljaren här hade kunnat påverka och utgjorde höjts inte heller något köprättsligt fel. (Svea hovrätt, mål nr. T 711-15)

  Oväntade höjningar av årsavgiften vilka inte medför någon direkt fördel för bostadsrättsinnehavaren har dock ansetts kunna ses som ett köprättsligt fel. Om exempelvis en oväntad höjning av månadsavgiften sker för att åtgärda en händelse eller brist som var okänd för köparen och inte heller gick att förutse. Bostadsrätten skulle då kunna vara i väsentligt sämre skick än vad en köpare hade fog att förvänta sig. Jag har emellertid inte lyckats hitta några bra rättsfall som belyser detta.

  FMF
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.