Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan vi "ta tillbaka" uppdraget med vår mäklare?

Vi anlitade en mäklare för försäljning av vårt småhus men nu, efter att det har gått ett par månader, har vi ångrat oss och vill säga upp förmedlingsuppdraget. Kan vi göra det och måste det göras på ett visst sätt?

Kommentarer

 • Hej,

  Ni kan säga upp uppdragsavtalet när som helst utan att behöva ange orsak. Det kan ske muntligen även om vi rekommenderar att ni gör det skriftligen. Inte minst för att säkra bevisning. Om det sker under den tid då förmedlingsuppdraget löper med ensamrätt kan ni dock bli skyldiga att betala skadestånd för det fall att mäklaren lider ekonomisk skada. Skadeståndet får normalt uppgå till de kostnader som mäklaren har haft för genomförandet av uppdraget såsom annonsering, tryckkostnader m.m., om inte annat har avtalats i uppdragsavtalet.

  Vid en uppsägning från en uppdragsgivare som är konsument, måste fastighetsmäklaren enligt lag skriftligen bekräfta uppsägningen och i samband därmed även redogöra för de krav hen kan komma att ställa i anledning av uppsägningen. Tillsammans med bekräftelsen ska mäklaren också överlämna en spekulantförteckning till uppdragsgivaren. Förteckningen är en lista över kunder som mäklaren anser sig ha rätt att få provision för om någon av dessa skulle köpa bostaden.

  Skulle ni sälja till någon som mäklaren har anvisat har denne normalt rätt till provision även om försäljningen kommer till stånd efter det att förmedlingsuppdraget har sagts upp.
  Skulle ni vilja anlita en ny mäklare bör ni lämna spekulantlistan till denne och förklara att ni tidigare har anlitat en annan mäklare. Er nye fastighetsmäklare är enligt god fastighetsmäklarsed skyldig att agera så att risken för dubbla provisioner elimineras.
  FMF Juridik

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.