Köpekontrakt ej fullföljt

Jag skulle gärna villja ha ett råd av er.
Eftersom jag och min tyska vännina har skrivit på ett huskontrakt på 5 000000 kroner och erlaggd en handpenning på 10% men ej kunnat fullfölja betalning anses detta vara ett kontraktsbrått.
Omständigheterna har varit att min vännina inte kunnde sälja sitt hus i Tyskland och själv fick jag inget lån i banken pga min ålder (något son jag inte räknad med).
Vi som tyske kände inte till att vi kunde göra ett förbehåll för att skydda handpenningen. Vår fråga är nu har vi förlorat våra insatta penger?
Konsument Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej,

    Om en köpare inte kan erlägga köpeskillingen i enlighet med de överenskomna betalningsvillkoren i köpekonkontraktet brukar det betraktas som ett kontraktsbrott. Säljaren kan så välja att antingen kräva av köparen att hen ska fullfölja köpet eller häva och sälja om bostaden. För det fall att säljaren lider ekonomisk skada på grund av köparens kontraktsbrott har säljaren i regel rätt till ersättning. Huruvida ni går miste om hela handpenningen eller delar av den är således beroende på om köparen lider ekonomisk skada.
    FMF
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.