Till senaste kommentaren

Vem bär ansvar för läckage i tak?

Hejsan!

Jag köpte ett hus i slutet av november och besiktigade det men nu har det börjat läcka in. Besiktningsmannen skrev i protokollet ”Yttertaksbjälklaget över entréhallen är av s.k parallelltakskonstruktion med ytskikt av äldre papp. Denna konstruktion är ej besiktningsbar och utgör därmed en riskkonstruktion för framtida skador ifrån kondens . Avgörande för sådana skador är ångspärrens och yttertakstätskiktets täthet, takets ventilation och på vilket sätt isoleringen har utförts. Ytskiktets täthet samt anslutningar till väggskivor rekommenderas att kontrolleras mot läckageskador. Allmän städning och rensning av balkongens bjälklag rekommenderas” 

Nu undrar jag vem som bär ansvaret för åtgärder?
Konsument Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej och tack för att du vänder dig till FMF Konsument!

    Av din fråga framgår att besiktningsmannen har rekommenderat att kontrollera ytskiktets täthet samt anslutningar till väggskivor. Det har alltså funnits varningssignaler om att det kan vara illa ställt med taket. Om en köpare inte går vidare  i sin undersökning av byggnaden när hen erhållit varningssignaler och en sådan rekommendation, kan hen gå sin rätt förlorad att göra felet gällande gentemot säljaren. I jordabalken stadgas nämligen att en köpare inte får åberopa fel som hen borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av fastigheten. Det kan ifrågasättas om du har fullgjort din undersökningsplikt för det fall att du inte skulle ha undersökt taket ytterligare, med följden att dina möjligheter att med framgång göra gällande felet minskat markant.
    FMF
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.