Till senaste kommentaren

Stopp i avloppet/vatten under golv

Hej,

Det har uppenbarligen varit vattenskador i köket som säljarna inte har informerat om innan vi flyttade in. Sedan vi flyttade in gick diskmaskinen sönder efter tre dagar och det går inte att använda vasken i köket på grund av stopp. Vi har kollat våra egna rör och det är inte där problemet ligger, men detta felet måste ha funnits tidigare. Det kan man se på golvet. Hur ska vi gå vidare med detta?
Konsument Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!

  Först vill jag råda dig att anlita en besiktningsman eller annan fackman för att ta reda på vari felen består och då tänker jag främst på stoppet i avloppet. Ta även reda på hur mycket ett åtgärdande kan komma att kosta. Därefter är det viktigt att du reklamerar felet till din motpart, det vill säga till säljaren. Reklamationen måste ske inom skälig tid från det att du upptäckte felet eller borde ha upptäckt det så dröj inte med att reklamera eftersom du annars kan gå miste om din rätt att framställa krav med anledning av felen.

  Det räcker att du framställer en så kallad neutral reklamation av vilken det bör framgå vilka fel du gör gällande, vari de huvudsakligen består och att du avser att göra gällande någon påföljd med anledning av felen. Du behöver inte precisera vilka krav du avser att ställa i det här skedet. Du rekommenderas också att säkerställa att din reklamation når säljaren. Detta kan exempelvis göras genom att tillställa säljaren reklamationen via en rekommenderad försändelse med mottagningsbevis.

  Fel i bostadsrätt kan du göra gällande i två år och avseende fastighet i tio år från tillträdet.

  Är det fråga om bostadsrätt och stoppet inte ligger i "era rör", kan det vara så att stoppet faller inom ramen för det som kallas det yttre underhållsansvaret och följaktligen under bostadsrättsföreningens ansvar. Du har därför möjlighet att kontakta även föreningen för att undersöka om den kan vara ansvarig.
  FMF
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.