TIPS - Fel i bostadsrätt respektive fel i fastighet

Runt hälften av frågorna som kommer in till Fastighetsmäklarförbundet från köpare rör fel i bostadsrätt respektive fel i fastighet. Det allra vanligaste är att det inte är fråga om ett köprättsligt fel, alltså att det juridiskt betraktat inte är ett fel över huvud taget. Vanligt är att det som köparen har upptäckt efter köpet rör saker som inte uppgått till särskilt betydande belopp sett till köpeskillingens storlek vilket påverkar en köpares möjligheter att få ersättning.

Jag brukar först redogöra för förutsättningarna för att det som har upptäckts ska betraktas som ett fel i juridisk mening. Eftersom det allra vanligaste är att det som köparen har upptäckt efter tillträdet rör saker som uppgår till i sammanhanget små belopp, vilket innebär att möjligheterna till att få ersättning är begränsade, brukar jag råda konsumenten att inte tvista om saken i domstol utan att försöka nå en överenskommelse med sin motpart. Det gör jag eftersom en tvist kan komma att kosta mer än det belopp man vill ha.

Varför tror du att det är den vanligaste frågan?
Jag tror att det beror på att konsumenten inte riktigt förstår vidden av sin undersökningsplikt men även att man inte kontrollerar de saker som är fullt upptäckbara och som normalt är viktiga för en. Ytterligare en anledning är att man normalt litar på säljarens uppgifter. Man bör ha i åtanke att säljaren i princip i samtliga fall aldrig har kontrollerat uppgifter om bostaden utan endast vidarebefordrat dem som han eller hon erhöll vid sitt köp. Uppgifterna har alltså aldrig kontrollerats.

Vad har du för tips till konsumenter?
Jag vill uppmana köpare att i lugn och ro – före köpet – fundera på vad som är viktigt för just dig och kontrollera att respektive uppgift som du fått om bostaden som du vill köpa stämmer. Tänk dig att en domstol skulle finna att ett fel som du upptäckt efter tillträdet är ett köprättsligt fel och du skulle få prisavdrag. Visserligen får du rätt men du måste ju tvista vilket är energidränerande, tar lång tid och ofta kostar mer än vad det smakar. Om du i stället kontrollerar de saker som är viktiga för dig, alldeles oavsett om de faller inom ramen för din undersökningsplikt eller inte slipper du i vart fall tvista för att få rätt. Det är oerhört vanligt att det är de ”små” sakerna som stör en, såsom dörrar och köksluckor som är svåra att stänga eller öppna, vitvaror som inte fungerar som de ska, dåligt vattentryck och skador på golv för att nämna några exempel. Dessa saker är ju i de flesta fall fullt ut upptäckbara och ger sällan rätt till prisavdrag på grund av att felet inte har någon prispåverkan. Vissa av exemplen ovan kan utgöra fel men det är vanligt att de inte gör det. Kontrollera därför det som kan påverka din vardag.

Jag vill uppmana säljare att fundera på vad du egentligen vet om din bostad och var försiktigt med att vidarebefordra uppgifter som du inte vet stämmer, eftersom de kan uppfattas som utfästelser. Om du informerar om ”småsaker” som du känner till om bostaden, exempelvis repor på parketten som dolts av en matta, att ytterdörren är trög att låsa, skjuter du inte fram problemet. Köparen kommer ju sannolikt upptäcka det vid tillträdet och framställa krav. Alldeles oavsett om det faller inom ramen för köparens undersökningsplikt menar jag att man skjuter fram problemet genom att inte vara transparent.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.