Till senaste kommentaren

Har mäklaren rätt till provision trots uppsagt avtal?

Vi anlitade en mäklare som inte lyckades förmedla vår bostadsrätt. Därför sade vi upp förmedlingsuppdraget efter det att ensamrätten hade löpt ut. Vi sålde bostadsrätten ett halvår efter uppsägningen till ett par som fanns på mäklarens spekulantförteckning. Nu begär mäklaren full provision trots att förmedlingsuppdraget är uppsagt. Kan det verkligen vara riktigt? Avtalet har ju sagts upp!
FMF Juridik Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej och tack för att ni vänder er till FMF Kosument,

  Skulle ni sälja till någon som mäklaren har anvisat har denne normalt rätt till provision, även om försäljningen kommer till stånd efter det att förmedlingsuppdraget har sagts upp. Anledningen till det är ju att mäklaren har gjort det hen fått i uppdrag att göra. Mäklaruppdraget går ut på att hitta en avtalspart med vilken ni kan ingå ett bindande avtal med avseende er bostad. Kan mäklaren visa att hen anvisat spekulanten och att det finns ett orsakssamband mellan mäklarens arbete och en bindande och giltig överlåtelse har mäklaren fullgjort sitt uppdrag och har därmed rätt till ersättning. Annorlunda hade det varit om ni hade sålt till någon som mäklaren inte hade anvisat. Då hade mäklaren inte haft rätt till ersättning.
  FMF Juridik
 • Men om en mäklare tittar på en lägenhet och inte får uppdraget men han tipsar en kund som köper lägenheten. Ska mäklaren ha någon förmedlingspeng? Av den mäklare som fick kontraktet eller av kunden som köpte?
  Pcs
 • Hej och tack för att du vänder dig till FMF med din fråga.

  Ett krav för att en fastighetsmäklare ska ha rätt till provision är att hen ska ha eller ha haft ett förmedlingsuppdrag. Såvitt framgår av din fråga har fastighetsmäklaren och du inte ingått ett förmedlingsuppdrag varför någon rätt till ersättning inte torde föreligga redan på den grunden.
  FMF
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.